De Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC) heeft op 2 oktober 2013 haar belangrijkste taken overgedragen aan Techniek Talent. Nu, het grootste samenwerkingsverband van sociale partners in de technische sectoren. Hiermee werd de doelstelling gerealiseerd dat industriebeleid in Nederland verankerd is bij de sociale partners. Sinds die datum handelt het SIC bestuur nog 2 lopende dossiers af, te weten:
  • De leerstoel Industri�le ontwikkeling en innovatiebeleid aan de Universiteit van Amsterdam wordt gecontinueerd tot september 2017.
  • Bevordering van de status en het maatschappelijk aanzien van de industrie door derden te stimuleren om activiteiten in dit kader te ontplooien.
Het belang van de Nederlandse industrie:
  • Ca. 900.000 directe banen
  • Eenzelfde aantal indirecte banen
  • Bijna 14& van het Nationaal Product
  • Meer dan 70% van de export
  • De bakermat voor innovatie
  • Aanjager van de arbeidsproductiviteit

Tussen 2000 en 2013 was SIC actief pleitbezorger en stimulator voor het ontwikkelen van een industriebeleid door bedrijfsleven, sociale partners en overheid. Gelet op het economische en maatschappelijke belang van de maakindustrie dient industriebeleid namelijk permanent op de agenda te staan. En dus niet alleen wanneer het slecht gaat met de economie, maar juist ook in economisch goede tijden. Daartoe liet SIC periodiek onderzoek verrichten, beleidsadviezen formuleren door wetenschappers, organiseerde het regelmatig debatten en verspreide ze haar kennis via nieuwsbrieven. Op deze website zijn de belangrijkste activiteiten en documenten uit de periode 2000 – 2013 te weten het laatste Nationaal Industriedebat, onderzoek en documenten nog te vinden.Nieuw initiatief: het Nationaal Economisch Forum(NEF)
De Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC) heeft het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Economisch Forum. Naar het voorbeeld van het Wirtschaftsforum in Duitsland is het de ambitie van SIC om het Nationaal Economisch Forum (NEF) de komende jaren te ontwikkelen tot d� jaarlijkse bijeenkomst voor industrie, wetenschap, politiek en sociale partners. De doelstelling van het Nationaal Economisch Forum is het versterken van het maatschappelijk aanzien en de status van de Nederlandse industrie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Status van de Industrie.

Het bestuur van SIC bestaat uit:

T. van den Berg secretaris (Signum BV)
W. Dijkhuizen plv. voorzitter (FNV BOUW)
D. Hardy - penningmeester ( Arcadis Ned.B.V. )
J. Mes voorzitter SIC (Brinks Metaalbewerking BV)
W. van der Stokker algemene zaken

E-mail:

Postadres:


Telefoon SIC:

info@industriebeleid.nl

Postbus 3016
2130 KA Hoofddorp

(op werkdagen/tijden)

06 13257465Site- & pagedesign by BOSCOM - Amsterdam