De status en het maatschappelijk aanzien van de industrie
Nationaal Economisch Forum

In maart 2012 stuurde het bestuur van SIC een brief naar de Minister van Economische Zaken met de titel “ontbrekende schakels in het Topsectorenbeleid”. Daarin stelde SIC het volgende vast:
De geschiedenis maakt duidelijk dat de status van de Nederlandse Industrie verbeterd dient te worden. Nog steeds is het maatschappelijk en economisch belang van de Nederlandse industrie onvoldoende bekend bij beleidsmakers en bij het grote publiek. . In dit licht heeft SIC het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Economisch Forum, naar het voorbeeld van het Wirtschaftsforum in Duitsland. De doelstelling van het Nationaal Economisch Forum is het versterken van het maatschappelijk aanzien en de status van de Nederlandse industrie. Door te laten zien welke essentiële bijdragen de industrie levert aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. In samenwerking met diverse partijen organiseerde SIC tot nu toe een NEF 2015, 2016 en 2017.

Voor de thematische en inhoudelijke ondersteuning van het NEF heeft SIC een Adviesraad ingesteld.

De adviesraad van SIC bestaat uit:

Prof. A. Nijhuis (Universiteit van Amsterdam)
Prof. F. Pot (Radboud Universiteit)
Dr. J.P. van den Toren (Birch Consultants)
Prof. H. Schenk (Universiteit Utrecht)
Dr. E.J. Velzing (Hogeschool Utrecht)

NEF 2017: Innovatie in goede banen (leiden).

Derde Nationaal Economisch Forum 2017

Het derde Nationaal Economisch Forum vond plaats op 22 maart 2017 in het hoofdkantoor van de Randstad Groep in Diemen. De ruim 200 deelnemers gaven achteraf aan dat ze nieuwe inspiratie hadden opgedaan door de praktijkverhalen over innovatie in diverse bedrijven. De discussie onder leiding van Peter van Zadelhoff, maakte duidelijk dat de gevolgen voor werk en werkgelegenheid niet eenduidig zijn en veel creativiteit en vooral bereidheid van alle betrokkenen zal vergen om alle vragen die zullen ontstaan te beantwoorden.

Vier inleiders schetsten ieder vanuit hun eigen invalshoek een kader voor het thema van de bijeenkomst, waarna 6 ondernemers lieten zien hoe ze in de praktijk omgaan met innovatie. Ter afsluiting concludeerde Jeroen Mes, voorzitter van SIC, dat innovatie alle betrokkenen noodzaakt tot een open discussie over een nieuwe visie op arbeid, organiseren en arbeidsverhoudingen. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij werkgevers en werknemers zelf, maar dit kan niet lukken zonder een sterke en betrokken overheid. Zeker is echter dat dit een inspirerend proces zal worden. Op de pagina Documenten kunt u alle presentaties gratis downloaden.

NEF 2016: Vakmanschap en innovatie in het industrieel MKB in Nederland en Duitsland.

Het tweede Nationaal Economisch Forum 2016

Het tweede Nationaal Economisch Forum vond plaats op 12 oktober 2016 in het Atlas Theater en Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Meer dan 300 mensen spraken over vakmanschap en innovatie in het industrieel MKB in Nederland en Duitsland. Een aantal vooraanstaande wetenschappers en Nederlandse en Duitse ondernemers gaven hun visie vanuit recent onderzoek en vanuit de zakelijke praktijk. Zo kwam naar voren dat nadruk op innovatie en R&D alleen niet voldoende is om onze industriële positie in Europa en de wereld te behouden. Er zijn ook vaklieden nodig om innovatie te implementeren. Via Onderstaande links kunt u zich uitgebreider informeren over het NEF 2016.

Een korte beeldimpressie: https://www.youtube.com/watch?v=ASwODetCOis

Het online foto album: https://myalbum.com/album/wd24gvf8D70Y

NEF 2015: Wat is de bijdrage van de Nederlandse industrie aan een gezonder leven?

Eerste Nationaal Economisch Forum 2015

Op 7 oktober 2015 vond de eerste editie van het Nationaal Economisch Forum (NEF) plaats in de Jaarbeurs. Centraal stond toen de vraag: Wat is de bijdrage van de Nederlandse industrie aan een gezonder leven? Onder leiding van Paul Schabel en Hans Schenk werd er gediscussieerd over medische technologieën, water en voeding.

Via Onderstaande links kunt u zich uitgebreider informeren over het NEF 2015:

Een gezonder leven dankzij onze industrie; verslag NEF 7 oktober 2015 Evert Jan Velzing
oktober 2015 (462 KB PDF-bestand)

NEF 7 okt. 2015 beeldimpressieSite- & pagedesign by BOSCOM - Amsterdam