De status en het maatschappelijk aanzien van de industrie

In maart 2012 stuurde het bestuur van SIC een brief naar de Minister van Economische Zaken met de titel “ontbrekende schakels in het Topsectorenbeleid”. Daarin stelde SIC het volgende vast:
De geschiedenis maakt duidelijk dat de status van de Nederlandse Industrie verbeterd dient te worden. Nog steeds is het maatschappelijk en economisch belang van de Nederlandse industrie onvoldoende bekend bij beleidsmakers en bij het grote publiek. Zo denken veel mensen geheel ten onrechte nog steeds dat industriele activiteiten in de toekomst geen bestaansrecht hebben in Nederland.
In de onbekendheid is wellicht de belangrijkste oorzaak gelegen voor de al decennia lang teruglopende belangstelling voor technische opleidingen en beroepen. Veel (branche)organisaties ontplooien al nuttige activiteiten in deze richting, maar die leiden door de versnippering niet tot een daadwerkelijke omslag. Helaas bevat het Topsectorenbeleid geen activiteiten die specifiek gericht zijn op het structureel verbeteren van de status van de Nederlandse industrie.

SIC stelt zich ten doel derden te stimuleren activiteiten te ontplooien die gericht zijn op de verbetering van de status en het maatschappelijk aanzien van de industrie. Ze laat zich daarbij leiden door de aanpak die in Duitsland al geruime tijd succesvol gevolgd wordt: het model van het Duitse Wirtschaftsforum.
Zo wil het een bijdrage leveren aan verbetering van de status en het maatschappelijk aanzien van de Nederlandse industrie. Niet in de marge, maar met een toonaangevend platform. Met deze aanpak wordt duidelijk gemaakt dat de industrie een essentiële tastbare rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als mobiliteit, milieu, vergrijzing, gezonde voeding, energievoorziening en schaarste van grondstoffen. Dit bewustzijn is er natuurlijk al bij veel ondernemers, maar niet bij allemaal. Bij de politiek, het onderwijs en vooral in de publieke beeldvorming mankeert het hieraan.

SIC voert voortdurend besprekingen met diverse bedrijven en overheden om hen te stimuleren tot initiatieven in de hiervoor beschreven richting. Centrale thema in de gesprekken is de bijdrage van de industrie aan het bevorderen van de gezondheid.

Voor de thematische en inhoudelijke ondersteuning van genoemde initiatieven heeft SIC een Adviesraad ingesteld.

De adviesraad van SIC bestaat uit:

Prof. A. Nijhuis (Universiteit van Amsterdam)
Prof. F. Pot (Radboud Universiteit)
Dr. J.P. van den Toren (Birch Consultants)
Prof. H. Schenk (Universiteit Utrecht)
Dr. E.J. Velzing (Smart Group)

DE INDUSTRIE ALS OPLOSSER VAN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Nieuw initiatief: het Nationaal Economisch Forum(NEF)
De Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC) heeft het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Economisch Forum. Naar het voorbeeld van het Wirtschaftsforum in Duitsland is het de ambitie van SIC om het Nationaal Economisch Forum (NEF) de komende jaren te ontwikkelen tot dé jaarlijkse bijeenkomst voor industrie, wetenschap, politiek en sociale partners. De doelstelling van het Nationaal Economisch Forum is het versterken van het maatschappelijk aanzien en de status van de Nederlandse industrie. Door te laten zien welke essentiële bijdragen de industrie levert aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Woensdag 22 maart 2017: Innovatie in goede banen (leiden). De derde uitgave van het Nationaal Economisch Forum in Diemen.

SIC & Randstad Groep

Het derde Nationaal Economisch Forum wordt gehouden in het congrescentrum van de Randstad Groep in Diemen. Tijdens het middagprogramma op 22 maart 2017 komt aan de orde dat (doorbraak)innovaties ( software - robots - drones - 3D printers ) de omvang en inhoud van de werkgelegenheid en de arbeidsrelatie van de toekomst ongewis maken.

De vraag die voorgelegd wordt is: Welke bijdrage levert de industrie om de toekomst t.g.v. (doorbraak)innovaties minder of zelfs niet ongewis te maken.

Het Nationaal Economisch Forum is het trefpunt waar ondernemers, bestuurders, overheid, wetenschappers, onderwijs en vertegenwoordigers van de sociale partners uit heel Nederland elkaar ontmoeten. Meer informatie over het programma van het NEF 2017 en de mogelijkheid om in te schrijven treft u binnenkort aan op deze website.

Tweede Nationaal Economisch Forum een groot succes!

Tweede Nationaal Economisch Forum 2016

Het tweede Nationaal Economisch Forum vond plaats op 12 oktober 2016 in het Atlas Theater en Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Meer dan 300 mensen spraken over vakmanschap en innovatie in het industrieel MKB in Nederland en Duitsland. Een aantal vooraanstaande wetenschappers en Nederlandse en Duitse ondernemers gaven hun visie vanuit recent onderzoek en vanuit de zakelijke praktijk. Zo kwam naar voren dat nadruk op innovatie en R&D alleen niet voldoende is om onze industriƫle positie in Europa en de wereld te behouden. Er zijn ook vaklieden nodig om innovatie te implementeren. Via Onderstaande links kunt u zich uitgebreider informeren over het NEF 2016.

Een korte beeldimpressie: https://www.youtube.com/watch?v=ASwODetCOis

Downloaden van alle presentaties: http://nationaaleconomischforum.nl/nl/downloads.htm

Op 7 oktober 2015 vond de eerste editie van het Nationaal Economisch Forum (NEF) plaats. Centraal stond toen de vraag: Wat is de bijdrage van de Nederlandse industrie aan een gezonder leven? Onder leiding van Paul Schabel en Hans Schenk werd er gediscussieerd over medische technologieën, water en voeding. Via Onderstaande links kunt u zich uitgebreider informeren over het NEF 2015:

Een gezonder leven dankzij onze industrie; verslag NEF 7 oktober 2015 Evert Jan Velzing
oktober 2015 (462 KB PDF-bestand)

NEF 7 okt. 2015 beeldimpressieSite- & pagedesign by BOSCOM - Amsterdam